Bestuur

 

 

Voorzitter: Math Moens
Secretaris: Frank Maenen
Penningmeester: Kees Bekker
Vice-VZ/ Processies en Noodkist/ Nieuwsbrief: Arno Brouns
Ondersteuning secretarieel werk Raymond Tijssens
Lid en Collectantenschema: Mathie Hameleers
Activiteiten/Thema avonden Rudolf Müller
Lief en Leed/ Activiteiten/ Archief Joep Ottenheym

Verbonden aan de Sint Servaas Basiliek te Maastricht

Contact: info@broederschapsintservaas.nl
Bankrekening: NL36 INGB 0679 7606 28 t.n.v. Broederschap Sint Servaas