Bestuur

 

 

Voorzitter: Math Moens
Secretaris: Frank Maenen
Penningmeester: Kees Bekker
Lid en Nieuwsbrief: Arno Brouns
Lid en Notulist: Fred Nijsten
Lid en Collectantenschema: Mathie Hameleers
Lid: Peter Regout

Verbonden aan de Sint Servaas Basiliek te Maastricht

Contact: info@broederschapsintservaas.nl
Bankrekening: NL36 INGB 0679 7606 28 t.n.v. Broederschap Sint Servaas