Activiteiten 2021

Onderhoud Sint Servaasbron

Op zaterdag 1 mei was het dan zover. Een aantal broedermeesters en een van de dames waren aan de bron om het voorjaarsonderhoud aan de tuin rond dit mooie, aan onze patroonheilige gewijde, monument. We hadden een goede opkomst en er is hard gewerkt om de tuin weer toonbaar te maken voor aanvang van de Sint Servaasweek, uiteraard met inachtneming van de coronaregels.

Onze deken en Margot van het kerkbestuur kwamen langs om ons te voorzien van koffie en wafels, waarbij de deken ook nog een kleine primeur voor ons had. Onze voorzitter Math kreeg het eerste exemplaar van een nieuwe thematische wandelroute "Van Basiliek naar Bron en terug" uitgereikt en alle aanwezige broedermeesters kregen een exemplaar, waarvoor dank.

Onderstaand een foto impressie van de dag die werd afgesloten met een heildronk op Sint Servaas.

 

En het eindresultaat. Op naar een mooie Servaasweek.

De vlaggen gaan weer uit

De "Vlaggenstekers van St. Servaas", een groepje vrijwilligers dat voornamelijk uit broedermeesters bestaat heeft aan het begin van de Servaasweek ervoor gezorgd dat de basiliek en de bron er weer feestelijk uitzien met wapperende vlaggen in de torens van de westbouw en bij de ingang van de bron. Alle vlaggen zijn in de afgelopen periode vervangen, omdat de tand des tijds sporen begon na te laten en nu kunnen we er weer jaren tegenaan.

Processie en mis voor bewoners "De Beyart"

In het voorjaar werden we als broederschap benaderd om op 29 augustus deel te nemen aan een processie en mis in de tuinen van zorgcentrum De Beyart, in onze parochie. In verband met de weersomstandigheden bleek een mis in de open lucht niet haalbaar, maar we hebben toch een korte processie gelopen door de tuinen van het complex. 

Onze broedermeester Erik Timmermans heeft gezorgd dat we voor deze gelegenheid een processiehemel uit Meerssen konden lenen en we mochten ook het borstbeeld van Sint Servaas uit de kerk van Oud-Caberg lenen.

Al met al was het een geslaagde activiteit, waar de bewoners van De Beyart heel blij mee waren. Ook onze deken vond het mooi na anderhalf jaar weer voor het eerst een processie te mogen leiden.

Met dank aan Patrick Roumans voor de foto's.

Processie Wyck

Op zondag 5 september hebben we weer met een mooie delegatie deelgenomen aan de processie in Wyck. Het mooie weer zorgde ervoor dat er veel volk op de been was. 

Met dank aan Tinie Willems voor de foto's

Najaarsonderhoud aan de Servaasbron

Ondanks dat de afgelopen zomerdoor velen als te nat en fris werd ervaren, was het weer voor planten ideaal. Dat was ook weer te zien aan de Sint Servaasbron, waar het gras, de hagen maar ook het onkruid weelderig groeiden en bloeiden.
Hoog tijd dus weer voor een onderhoudsbeurt. Gelukkig kreeg een oproep aan de broedermeesters voldoende response en stonden op 18 september weer 8 broedermeesters en een echtgenote paraat om de tuin van de bron onder handen te nemen. 

Onze deken en Margot, namens het kerkbestuur, kwamen ook weer langs om ons te voorzien van koffie en wafels.

Al met al een geslaagde actie onder een stralende zon en de de tuin ligt er nu voor de komende tijd weer netjes bij.