Advent 2020

Beste Broedermeesters en Vrienden van de Broederschap Sint Servaas,

 

Een bijzonder jaar loopt langzaam een beetje op zijn einde. Helaas met nog weinig uitzicht op een gezamenlijk te vieren kerstfeest. Maar……  er gloort hoop. Hoop, gelukkig  in de bestrijding van het virus, maar vooral ook hoop in het naderende kerstfeest. Meer nog dan in andere jaren hebben we het kerstkind en ons geloof nodig!

Ondanks de beperkingen die een groot deel van 2020 van kracht waren, hebben we vanuit de Broederschap  onze taak proberen uit te voeren. Waar mogelijk en nodig hebben we samen de parochie ondersteund en bijvoorbeeld het bidden bij de Noodkist mede mogelijk gemaakt.  Elk van ons betrokken en naar eigen mogelijkheden. Recent nog is door broedermeesters de Noodkist verplaatst naar de basiliek. Een mooie plek, benaderbaar en dichtbij.

Vanuit het bestuur gaven ons al deze activiteiten het gevoel bij te kunnen dragen in deze moeilijke periode. Maar af en toe, zo eerlijk moeten we zijn, weten we het ook niet helemaal en zijn we zoekend en ook wel angstig om elkaar wat kwijt te raken. Maar gelukkig staan we er nooit alleen voor! Dat geldt vanuit ons geloof in God en de steun die we ervaren van en bij Sint Servaas.

Maar ook  dicht in onze omgeving, zijn er mensen die onze broederschap een warm hart toe dragen. Ons steun geven en inspireren. Een aantal van hen is bereid geweest ons door de adventsperiode te leiden, richting het kerstkind. Bijgesloten ontvangen jullie voor elke adventszondag een boodschap die mag inspireren en ondersteunen. Bedwing je nieuwsgierigheid en open de betreffende enveloppe pas op de zondag dat je de volgende adventskaars aanmaakt. Als je wilt reageren op teksten, stuur dan  tekst of foto’s naar info@broederschapsintservaas.nl. Een telefoontje naar een van de bestuursleden kan natuurlijk ook. Per adventszondag verzamelen we reacties op het ledengedeelte van de website. Mooi om ook daar elkaar te ontmoeten. Het vervangt niet het elkaar echt ontmoeten, begroeten, vastpakken en aankijken. Maar.. het helpt wel!

Namens het bestuur, wens ik jullie en je naasten een betekenisvolle adventsperiode en alvast een zalig kerstfeest.

 

Math Moens

Voorzitter Broederschap Sint Servaas