2e Advent

Ons leven in de steigers

De koepel van de Sint-Pieter in Rome staat in de steigers. Vanuit mijn kamer heb ik gezien hoe het juweeltje van Michelangelo steeds verder werd ingepakt. Vier jaar lang gaat de restauratie duren. Ook ons leven lijkt in de steigers te staan. Het rondwoekerende
Coronavirus houdt ons in de greep. Ons leven is minder stralend geworden, omdat we onze bewegingsvrijheid hebben moeten inleveren en niet meer zo frequent kunnen samenkomen met familie en vrienden.

Het geloof geeft ons echter hoop. Een echte christen staat immers positief in het leven en accepteert tegenslagen. Door de geboorte van Jezus weten we immers, dat God naar ons omziet en onze problemen serieus neemt. Met Zijn hemelse zegen helpt Hij ons door deze restauratieperiode heen te komen. Zo vertrouwen we erop, dat ons leven uiteindelijk weer zal stralen.

 

Roderick van Attekum