Regelementen

De Broederschap confirmeert zich als vereniging aan een aantal regelgevingen.

Elke (aspirant) Broedermeester heeft zich naar deze regels en protocollen te voegen. De controle berust bij het bestuur of de ceremoniemeester.